Υπεριδρωσία

Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από αυξημένη εφίδρωση μασχαλών, παλαμών και πελμάτων που τους επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής τους.

Μια ασφαλή, εύκολη και αποτελεσματική λύση προσφέρει το BOTOX, με το οποίο μπορούμε να ελαττώσουμε σημαντικά την εφίδρωση . Η θεραπεία γίνεται κάνοντας ενέσεις σε συγκεκριμένα σημεία αυτών των περιοχών. Το αποτέλεσμα φαίνεται μετα απο μερικές ημέρες και διαρκεί για 6-8 μήνες.

Share onShare on Facebook
Facebook