Συνήθειες που καταπολεμούν την κυτταρίτιδα

Make a daily routine to fight cellulitis

  • Enrich your diet with vitamins and antioxidants
  • Eat eggs
  • Avoid sugar and salt
  • Drink water
  • Stop smoking
  • Exercise
Share onShare on Facebook
Facebook