Πώς να διατηρήσετε όμορφα και νεανικά χέρια, 1/4/2008