Ριζική αποτρίχωση

Η έλλειψη μελανίνης στις λευκές ή ξανθές τρίχες, καθιστούν αναποτελεσματικά τα laser. Στις περιπτώσεις αυτές η ριζική αποτρίχωση με βελόνα (ηλεκτρόλυση) είναι η ενδεδειγμένη λύση. Πρόκειται για ασφαλή, κλασική και καταξιωμένη μέθοδο.

Πρόκειται για μια μέθοδο εκλεκτικής - στοχευμένης καταστροφής των αναγεννητικών κυττάρων της τρίχας, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής διοχέτευσης συνεχούς ρεύματος (ηλεκτρόλυση ή blend). Με τη βοήθεια μιας πολύ λεπτής, αποστειρωμένης και μιας χρήσεως χρυσής βελόνας, εισερχόμαστε με ακρίβεια στο κατώτερο σημείο του τριχικού θύλακα (ρίζα της τρίχας). Ταυτόχρονα, διοχετεύουμε ελεγχόμενα, μικρής διάρκειας και τάσης ρεύμα, ηλεκτρολύοντας με αυτό τον τρόπο τον θύλακα. Στη συνέχεια, η τρίχα μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα, χωρίς καμία αντίσταση.

Ανάλογα με το πάχος των τριχών, ένα σημαντικό ποσοστό αδύναμων και λεπτών τριχών καταστρέφονται στην πρώτη συνεδρία, ενώ οι σκληρότερες, τελικές λευκές ή ξανθές εκφυλίζονται σταδιακά, μέχρι την πλήρη καταστροφή τους.

Η ηλεκτρόλυση στις λευκές-ξανθές τρίχες μπορεί να συνδυαστεί με το laser για τις μαύρες τρίχες.