Αναζωογόνηση των γεννητικών οργάνων, τής Παναγιώτας Ρήγα