Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος να κάνεις χαρτογράφηση σπίλων