Έκζεμα Χεριών

Πρόκειται για έκζεμα εντοπισμένο στις άκρες χείρες, συχνά αμφίπλευρης προσβολής, με υφέσεις και εξάρσεις, που επηρεάζεται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες.

Η επίδραση των παραγόντων αυτών χρειάζεται διερεύνηση και αξιολόγηση, με στόχο την διάγνωση και την αιτιολογική θεραπεία του νοσήματος.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την ενημέρωση του ασθενούς για παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του νοσήματος και την αποφυγή αλλεργιογόνων και ερεθιστικών παραγόντων, που αφορούν συνθήκες διαβίωσης και επαγγελματικής ενασχόλησης. Σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται η χρήση γαντιών.