Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση γίνεται με το MOLEMAX HD, ένα σύστημα δύο ψηφιακών καμερών. Έτσι, μπορούμε να φωτογραφήσουμε ολόκληρο το σώμα κατά περιοχές και να αντιστοι-χίσουμε κάθε σπίλο με κάθε περιοχή.

Η μια κάμερα φωτογραφίζει σε μεγέθυνση τους σπίλους, δίνοντάς μας δερματοσκοπικές εικόνες, δηλαδή εικόνες μεγάλης ευκρίνειας και λεπτομέρειας. Με δυο ειδικά συστήμα-τα βαθμολόγησης (ABCD score και 7-point rule), αξιολογούμε κάθε σπίλο χωριστά. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο που έχει κάθε ελιά να γίνει μελάνωμα.

Το MOLEMAX HD μας επιτρέπει να παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου τις ελιές κα-ταγράφοντας και την παραμικρή αλλαγή τους. Άρα, είναι ένα σημαντικό όπλο πρόληψης του μελανώματος.